Printer-friendly version

Bereikbaarheid

In de Waaslandhaven wordt de wegenis rondom de Kieldrechtsluis aangelegd samen met een deel van de primaire ringstructuur die in de toekomst de Waaslandhaven zal ontsluiten.

Verkeer over Kieldrechtsluis opnieuw mogelijk (ook voor het fietsverkeer).

In deze brochure vindt u informatie hoe u best op uw bestemming raakt.

(Ook beschikbaar in het Engels, Duits, FransRoemeens en Pools)

Hieronder vindt u meer informatie over de wegenwerken:

Gelieve op te merken dat het einde der werken niet in januari 2016 zal zijn, maar later in het voorjaar 2016.
Figuur 1: Locatie werken (klik op foto voor groter formaat)
 
Deze werken omvatten:
  • Opbreken van de huidige omleidingsweg ter hoogte van de Kieldrechtsluis en de Sint-Antoniusweg tussen de Kieldrechtsluis tot aan de Molenweg.
  • Aanleg van de nieuwe primaire wegenis die hoofdzakelijk bestaat uit 2x2 rijstroken en pechstrook. Over het ganse traject zal er ook een tweerichtingsfietspad aangelegd worden.
  • Aanleg sluisplateau Kieldrechtsluis en bedieningswegen.
  • Aanleg spoorzates
Figuur 2a: situatie voor de werken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2b: situatie na de werken
 
Volgende vier kunstwerken maken ook deel uit van de opdracht:
  • de bouw van een nieuw viaduct in de Sint-Antoniusweg over de bestaande rotonde Deurganckdok-Oost
  • de aanpassingen en verlenging van een bestaande fietstunnel onder het viaduct in de Sint-Antoniusweg ter hoogte van de rotonde Deurganckdok-Oost;
  • de bouw van een nieuwe wegtunnel naar het sluisplateau;
  • de bouw van een nieuwe fietstunnel ten westen van de sluis onder de nieuwe wegenis en spoor
 
 
Verkeershinder
Het verkeer zal in verschillende fasen om de werken geleid worden:
 
Fase 1: di 19/08/2014 tot half september 2015
Komende van de R2 zal het verkeer ter hoogte van de Molenweg de Sint-Antoniusweg moeten verlaten en gebruik maken van de parallelle haveninterne wegenis. Vervolgens rijdt men via een tijdelijke aansluiting met de huidige omleidingsweg over de waterkerende dijk.
Figuur 3: omleiding doorgaand wegverkeer fase 1
 
Fietsers
De huidige aansluiting van het fietspad langsheen de Ploegweg op het fietspad langsheen de Sint-Antoniusweg wordt tijdens fase 1 en fase 2 geknipt. Fietsers komende van de Kallosluis zullen niet het fietspad langsheen de Ploegweg moeten nemen, maar het fietspad langsheen de Oudedijk tot aan de Schelde, om daar over de R2 te rijden en via de Molenweg naar de Sint-Antoniusweg. De omleiding bedraagt ongeveer 3,5 km.
 
Figuur 4: Omleiding fietsverkeer fase 1
 

Fase 2: half september 2015 tot voorjaar 2016

Tijdens deze ganse periode zal er geen verkeer mogelijk zijn over de Kieldrechtsluis. Een omleiding wordt voorzien langs Waaslandhaven-Zuid. Via de Hazopweg en de Blikken zal het noordwesten van de Waaslandhaven bereikbaar zijn. Ter hoogte van de aansluiting van de Schoorhavenweg op de Hoogschoorweg zullen enkel nog rechtsafslaande bewegingen mogelijk zijn. Dit impliceert dat enkel het verkeer komende van de Blikken via de Schoorhavenweg de Waaslandhaven kan uitrijden en dat enkel bestemmingsverkeer voor het zuid-oosten van de haven de Schoorhavenweg zal kunnen gebruiken om de haven in te rijden.

Figuur 5: Omleiding doorgaand verkeer fase 2
 
Fase 3: eind voorjaar 2016 – eind augustus 2016
De nieuwe wegenis wordt volledig in gebruik genomen, behalve aan de westzijde van de Kieldrechtsluis. De aanleg van de definitieve wegenis moet dan nog gestart worden. Het verkeer zal omgeleid worden via een parallelle weg die in definitieve situatie zal dienen om een interne verbindingsweg te hebben tussen de oostelijke en westelijke kant van het Deurganckdok zonder gebruik te moeten maken van de openbare weg.

Afhankelijk van de werking van de sluis zal het verkeer afwisselend over het benedenhoofd of het bovenhoofd geleid worden. Hiervoor is de nodige veranderlijke signalisatie voorzien.

 
Figuur 6: Omleiding doorgaand verkeer fase 3
 
Fase 4: vanaf eind augustus 2016
De volledige nieuwe wegenis wordt in gebruik genomen.
 
Figuur 7: route doorgaand verkeer definitieve situatie
 
Voor vragen en/of opmerkingen in verband met deze werken: contact

top